Ångerrätt

Du har rätt att frånträda försäkringsavtalet (ångerrätt). Ångerrätten är 14 dagar och löper tidigast från den dag då du har mottagit försäkringsvillkor och försäkringsbrev.

Under ångerrättsfristen kan försäkringen sägas upp per telefon genom att du hör av dig till Gjensidige

0771-326 326

info@gjensidige.se

eller skriftligen genom att skicka meddelande om utnyttjande av ångerrätten till

First Insurance Sverige AB
Södra Gubberogatan 20
416 63 Göteborg

info@firstinsurance.se

så förmedlar vi uppsägningen till Gjensidige.

Om du nyttjar ångerrätten behöver du inte betala någon premie. Har du erlagt premie återbetalas denna till dig efter nyttjad ångerrätt.